Mnohonôžky (Diplopoda)

07.09.2011 18:15

Väčšinou sa živia len rozkladajúcou sa organickou hmotou rastlín, za určitých okolností však môžu značne poškodzovať mladé korene. Bezpečne ich ničíme orgánofosfátmi.

 

                                                          Mnohonôžky (ilustračné foto)